5 days ago

Informacja – szkolenia z technik pamięciowych

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006read more...

6 days ago

Zawiadomienie – kursy i symulacje

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 read more...

7 days ago

Zawiadomienie – szkolenia z coachingu

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"read more...

1 week ago

Zawiadomienie – szkolenia z ekonomii

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013read more...

1 week ago

Zawiadomienie – kursy z włoskiego

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskichhttp://biznes read more...

1 week ago

Anons informacyjny – szkolenia z rekrutacji

Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013read more...

2 weeks ago

Ołoszenie – szkolenia z mentoringu

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http://gry-menedzerskie.biz.pl/2016/11/21/g read more...